hobim@hobim.com

Çevre Yönetim Sistemi Politikamız


HOBİM olarak çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek, faaliyetlerimize ve topluma sürdürülebilir katkılarda bulunmak için çevre yönetim sistemimizi yaşam döngüsü, döngüsel ekonomi ve sürekli iyileştirme prensibine dayandırmaktadır.

Çevre politikamız aşağıdaki unsurları içermektedir;

  • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanmak,
  • Fabrika ve tesislerin yasalara, yönetmeliklere ve standartlara uygun işletmek,
  • Fabrika ve tesislerde tehlikeli ve tehlikeli olmayan atıkların oluşumunun en aza indirmek ve atıkları güvenli yöntemlerle bertaraf etmek, geri dönüşüm ve yeniden kullanım olanaklarını sağlamak,
  • Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincinin arttırmak,
  • Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda, çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirleri uygulamak ,
  • Çevre kirliliğini önleyici faaliyetleri geliştirmek ve uygulamak,
  • Çevre yönetim sistemini sürekli geliştirmek.


Sibel KOÇ

Genel Müdür