hobim@hobim.com
Yazılım Mobil Banner

Yazılım

Bilginin yönetiminin en önemli unsur haline geldiği günümüz iş hayatında HOBİM, istemci ya da web tabanlı, etkileşimli ve entegre yazılım çözümleri ile müşterilerinin verimliliği ve iş etkinliğini arttırmaktadır. Veri depolama , işleme ve sunma kapsamında güvenli ve yetkin altyapısı doğrultusunda müşterilerine hizmet vermektedir. Çözüm yelpazesi içinde Fiziksel Arşiv Yönetimi, Elektronik Arşiv Uygulamaları, Doküman Formatlama, Servis Büro, Veri / Doküman İşleme ve Doküman Yönetimi kapsamında çözümler bulunmaktadır. HOBİM, kendi geliştirdiği yazılımlar yanısıra, yetkin uluslararası firmaların çözüm ortağı olarak müşterilerine esnek çözümler sunabilmektedir. Çözümler müşterilerimizin gereksinimlerine göre biçimlendirilmekte, yerel veya uzaktan erişim yanısıra, gereksinim durumunda çeşitli dış kaynaklar ile web ortamı üzerinde entegre veri iletişimi sağlanmaktadır.

Yazılım Product Detail

Biyometrik İmza

Dijital bir dokümanın tablet veya mobil cihaz ekranına dijital bir kalemle imzalanmasıdır.
Basınç, Hız, İvme, Koordinat, Zaman vb. biyometrik parametrelerin de içinde bulunduğu mühürlenöiş bir PDF dosyası oluşur.
Dokümandaki imza ve içerik ayrılmaz bir bütün oluşturur. Böylece imzalanan dokümanlarda herhangi bir değişiklik yapmak mümkün olmaz.
Islak imzalı belgelere kıyasla taklidi daha zordur. Biyometrik imza sahtecilik riskini azaltır.
Faydaları;
Süreçlerin dijital ortama aktarılmasına olanak sağlar.
Maliyetleri azaltır.
Güvenliği arttırır.
Süreçlere entegrasyonu kolaydır.
Mobil dünyaya uyumludur.
Çevrecidir.
Kimler Kullanabilir;
Süreçlerini dijital ortamda yürütmek isteyen kamu yada özel kurumların tamamı kullanabilir.
Telekominikasyon operatörleri
Bankalar
Sigorta Şirketleri
Bayiler
Emlakçılar
Oteller
Hastaneler
Okullar
Cihazlar;
Kalem olan tabletler
Kalem olan telefonlar
İmza padleri
Neden HOBİM BIO-SIGN;
Kurumların iş süreçlerine entegrasyonu kolaydır.
Sürecin herhangi bir adımında web servis ile bilgi alışverişinde bulunabilir.
Süreç ile ilgili resim çekilebilir ve doküman ile ilişkilendirilebilir.
Resim çekilen herhangi bir doküman üzerinden OCR ile veri okunabilir.
TC kimlik kontrolü yapılabilir.
"Okudum anladım" gibi düz metin girişleri yapılabilir.
Mobil cihaz üzerinde herhangi bir veri bulundurmaz.

TC Kimlik Kartı Doğrulama ve Doküman İmzalama

Standart kart okuyucu kullanarak TC Elektronik Kimlik Kartı doğrulama ve kimlik kartının içinde bulunan NES (Nitelikli Elektronik Sertifika) ile PDF doküman imzalama işlemleri yapılır.
Standart Kart okuyucu kullanılır.
TC Kimlik kartından pin doğrulama yada parmak izi doğrulama yöntemiyle kimlik bilgileri okunur.
Okunan kimlik bilgileri doğrulanır.
Kimliğin içinde NES varsa bu sertifika kullanılarak PDF doküman imzalanır.
Dijital arşiv oluşturulur.
Faydaları;
Firmalar süreçlerini kağıt ortamdan dijital ortama aktarabilirler.
EKDS sistemine göre daha az maliyetlidir.
Güvenlidir.
Hızlıdır.
Kolay erişilebilir dijital arşiv imkanı sunar.
Kimler Kullanabilir;
Süreçlerini dijital ortamda aktarmak isteyen kamu yada özel kurumların tamamı kullanabilir. Başlıcaları;
Telekominikasyon şirketleri
GSM operatörleri
Her ay düzenli abone faturası düzenleyen kurumlar
Bankalar
Sigorta şirketleri
Noterler
Süreç Entegrasyonu;
Kurumların iş süreçlerine entegre edilebilir.
Elektronik ortamda TC Kimlik doğrulama işlemi yapılır.
Dijital dokümanlar kimlik kartı içinde bulunan Nes ile imzalanabilir.
Coğrafi konum bilgisi eklenebilir.
Zaman damgası eklenebilir.
E-imza eklenmiş dokümanlar sıkıştırılabilir. Sıkıştırma sonrası e-imza bozulmaz.
Dijital arşiv oluşturulabilir.

Doküman Yönetim Sistemi

Şirketlerin gelen/giden ve kendi bünyelerinde üreyen dokümanlarını dijital ortama aktarıp takip edebildikleri aynı zamanda fiziksel arşiv yönetimlerini sağlayabilecekleri bir sistemdir.
Faydaları;
Süreçlerin ve dokümanların dijital ortama aktarılmasına olanak sağlar.
Dijital arşiv oluşturulması sağlanır.
Maliyetleri azaltır.
Güvenliği artırır.
Kayıp evrak riskini ortadan kaldırır.
Dokümanlara hızlı erişimi sağlar.
Karar verme süreçlerini hızlandırır.
Süreçlere entegrasyonu kolaydır.
Fiziksel arşiv sistemi sunar.
Çevrecidir.
Kimler Kullanabilir;
Süreçlerini dijital ortamda yürütmek isteyen kamu yada özel kurumların tamamı kullanabilir. Başlıcaları;
Telekominikasyon operatörleri
Bankalar
Sigorta şirketleri
Bayiler
Emlakçılar
Oteller
Hastaneler
Okullar
Süreç Entegrasyonu;
Kurumların iş süreçlerine entegrasyonu kolaydır
Sistemde istenildiği kadar firmaya ait evraklar takip edilebilir.
Parametrik doküman tipi tanımlama özelliği sayesinde firmalara esneklik sağlar.
Belge indeksleme aşamasında OCR metodu kullanılarak hatalı veri girişini engeller.
Bilinen dijital dosya tiplerini destekler.
Arşivlenmiş dokümanlara kolay ve hızlı erişim sağlar.
Gelen/Giden evrak takibi yapılabilir.
Dijital ve fiziksel arşiv sistemi sunar.
Fiziksel arşiv lokasyon ve yerleşim planı sistem üzerinden tanımlanabilir.
Fiziksel arşiv takibi ve arşiv stok durumu anlık takip edilebilir.
Doküman talep yönetimi yapılır.
Fiziksel ve dijital belge imha yönetimi yapılır.

Dijital Doküman Sıkıştırma Aracı

Firmaların PDF formatında üretilen dokümanlarını büyük oranda sıkıştırıp tasarruf sağlayacağı bir araçtır.
Dokümanlar pdf formatında olmalıdır.
Pdf searchable olmalıdır.
Dokümanlar mizanpaj olarak benzerlik göstermelidir.
Yüksek sıkıştırma oranlarının yakalanabilmesi için doküman boyutlarının 1-2 MB kadar olması gerekir.
Faydaları;
Storage/depo maliyetleri azalacaktır.
% 90 lara varan sıkıştırma performansı sağlar.
Sıkıştırma algoritmasında yapay zeka kullanılmıştır.
Dijital dokümana erişim hızlı olur.
Güvenliği artırır.
Kimler Kullanabilir;
Süreçlerini dijital ortamda yürüten fazla adette benzer dijital dokümalar üreten kamu yada özel kurumların tamamı kullanabilir.
Başlıcaları;
Telekominikasyon şirketleri
GSM operatörleri
Her ay düzenli abone faturası düzenleyen kurumlar
Bankalar
Sigorta şirketleri
Süreç Entegrasyonu;
Kurumların iş süreçlerine entegre edilebilir.
Dijital dokümanlara kurum mali mührü eklenebilir.
Zaman damgası eklenebilir.
Mali mühür yada e-imza eklenmiş dokümanlar sıkıştırma sonrası bozulmaz.
Firmalara uygun özel çözümler geliştirilebilir.

Ürün ve hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi alınız.

İletişim Formu