hobim@hobim.com

HOBİM Arşivleme ve Basım Hizmetleri A.Ş., HOBİM Digital Elektronik Hizmetler A.Ş. firmasını devraldı.

Ticaret Sicil No:   141921

Ticaret Unvanı:   HOBİM ARŞİVLEME VE BASIM HİZMETLERİ A.Ş.              

Ticari Adresi:      Tekstilkent Ticaret Merkezi Koza Plaza A Blok K:27 No:101-102-103 Atışalanı / Esenler / İSTANBUL


Birleşmeden Dolayı Alacaklılara Çağrı,

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin, devralan olarak bilgileri aşağıya çıkarılan şirket(ler) ile Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerine istinaden birleşmesine karar verilmiş olup, bu husus Ticaret Sicili Müdürlüğünce tescil edilmiştir.  

Şirketimiz alacaklılarının ellerindeki belgelerle birlikte; birleşmenin geçerlilik kazandığı  tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde Tekstilkent Ticaret Merkezi Koza Plaza A Blok K:27 No:101-102-103 Atışalanı / Esenler / İSTANBUL   adresine müracaatla alacaklarının teminata bağlanmasını isteyebilecekleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 157 nci maddesi gereğince ilan olunur.

 

Devrolan Şirket Bilgileri

Ticaret Sicili Müdürlüğü: İSTANBUL

Ticaret Sicili Numarası: 888386

Ticaret Unvanı: HOBİM DİGİTAL ELEKTRONİK HİZMETLER A.Ş.